Laadukasta tekemistä jo yli 30 vuotta

Talopinta Oy on erittäin kokenut korjausrakentaja, jolta löytyy pätevä ja luotettava henkilökunta sekä varusteet erilaisten korjaushankkeiden toteutukseen. Talopinta on pitkän toimintahistoriansa aikana saneerannut arvokkaita julkisivuja, uusinut / korjannut parvekkeita ja vesikattoja, levyttänyt julkisivuja sekä toteuttanut isoja ja pieniä sisäsaneerauksia.

Korjaustyöt suoritamme omien ammattimiesten sekä luotettavien pitkäaikaisten aliurakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Henkilökuntaamme kuuluu reilut parikymmentä korjausrakentamisen ammattilaista. Tunnusmerkkimme on huoliteltu ja laadukas työn jälki.

Toimeksiantajiamme ovat mm.

Kiinteistö Oy:t
Asunto Oy:t
Kunnat
Seurakunnat
Valtio
Yksityiset
Yritykset

Olemme mukana Luo­tet­tava Kump­pani –ohjel­massa. Teh­des­sään ura­kointi tai ali­han­kin­ta­so­pi­muk­sen, yri­tyk­sen täy­tyy toi­mit­taa tilaa­ja­vas­tuu­lain mukai­set doku­men­tit tilaa­jalle. Ohjel­man kautta yri­tyk­sen tilaa­ja­vas­tuu­ra­portti on aina ajan tasalla eikä pape­ri­sia todis­tuk­sia tar­vitse enää toimittaa.

Talopinta Oy on Pirkanmaalla hyvin tunnettu ja arvostettu kumppani, joka pystyy tarjoamaan referenssejä jo yli 30:n vuoden ajalta. Ohessa Sorsapuiston reunan kolme vierekkäistä Talopinta Oy:n saneeraamaa julkisivua.